tisdag 10 juni 2014

We are never ever getting back together

1. Vilket instrument spelade du? 
Jag spelade piano. 
2. Vad gick bra för din egen del? 
Jag tycker att jag har utvecklats mycket genom att spela den här låten. Det var en ganska svår låt att spela piano till. Intro, vers 1+2 och bryggan var det som var lite svårare, men jag tycker det gick jätte bra! Refrängen var det som var enklast.
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 

Den tiden som vi haft till att öva har jag använt väl. För att utvecklas kan jag göra lite svårare för mig själv och komma på nya idéer som passar in i låten. 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla? Ge exempel och var så detaljerad som du kan. 
Det låter väldigt bra när jag lyssnar på låten. Ibland kan man höra att vissa pianister spelar fel. Jag tycker vi hade kunnat förbättra tonläget på sångarna eftersom en sjunger väldigt ljust och en väldigt mörkt. Det kanske hade blivit bättre om det varit en grupp sångare som kan sjunga i samma tonart. Trummorna låter mycket tydligt och starkt och det få det att bli lättare för alla andra att hitta takten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar